Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster 12 Người Đàn Ông Giận Dữ 1957

12 Người Đàn Ông Giận Dữ 1957

Một thanh niên bị tình nghi giết cha ruột của mình. 12 người của bồi thẩm đoàn bắt đầu phiên làm việc của mình và tất cả hội thẩm viên đều muốn kết thúc nhanh chóng vụ án vì các chứng cứ đã quá rõ ràng. Trừ một người duy nhất. Ông không muốn sinh mạng của một con người lại có thể được quyết định chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút. Ông có một sự nghi ngờ riêng đối với vụ án kỳ lạ này. Và ông quyết định: tìm cách thuyết phục mọi người. Nhưng ông sẽ làm gì để giúp cậu bé kia và thuyết phục những người trong bồi thẩm đoàn đây?

Tải xuống : MKV
Tải xuống : MP4

Phim Tương Tự

Đề xuất Phim